Domácí dílna spotrebak.cz | pameti.cz | e-komerce.cz | svetnotes.cz  
Domácí dílna
-
spotrebak.cz - Nejlevnější spotřební materiál pro vaši tiskárnu ...

Domácí dílna
Aktuality Recenze Jak na to ? Bazar Diskuze

  Titulní strana

Služby serveru
mezi_menu
  Tipy a triky
mezi_menu
  Odborník radí
mezi_menu
  Katalog firem
mezi_menu
  Kalendář akcí
mezi_menu

O serveru

  Reklama

  Profil

  Kontakt

  Ochrana os. údajůOheň - dobrý sluha, ale zlý pán I. Vytisknout...
Jak na to  ->  Bezpečnost

Mnoho lidí a to i z řad domácích kutilů, si mnohdy neuvědomují, jak snadno dochází k požárům a jaké nebezpečí se v nekontrolovaném ohni skrývá. Zejména při činnostech, kde se používají elektrické stroje a nářadí, svářecí a pájecí agregáty, hořlavé nátěrové hmoty, ředidla a podobně, je riziko značně vysoké. Každý by proto měl vědět, jaké nebezpečí požár představuje. Mít také alespoň základní znalosti o tom, jak mu čelit a jaká preventivní opatření učinit pro to, aby ho oheň nezastihl zcela nepřipraveného.Hovořit o protipožárních opatřeních stručně lze jen velmi těžko. Řeší je současná právní úprava o požární ochraně a s ní související řada norem. Každý by ale měl vědět, že ani tady neznalost zákonů neomlouvá a že veškeré související činnosti podléhají striktním normám a zákonům. Že z jejich nerespektování vyplývá i odpovědnost! Proto si řekneme alespoň základní informace o protipožární prevenci, hasicích přístrojích, protipožárních stěnách a dveřích a také o tom, co dělat, pokud je požárem ohrožen člověk.

I. PREVENCE

Každoročně přichází zbytečně o život, zdraví a majetek mnoho lidí jen díky zanedbání odpovídající prevence, která ztráty na životech, újmy na zdraví a škody na majetku minimalizuje. Je vždy lepší zabránit vzniku požáru nebo jeho šíření, než s ním bojovat a čelit jeho následkům.Možností, jak snížit riziko vzniku požáru i v našich domácnostech a dílnách, je mnoho. Například používáním protipožárních materiálů, protipožárních dveří, příček, ucpávek, hasicích přístrojů, protipožárních přikrývek, sprinklerových hasicích zařízení (sprchových zařízení), elektrické požární signalizace, atd. Je proto nezbytné, aby se každý v těchto základních prostředcích dokázal orientovat a aby je také uměl v případě potřeby účinně použít.II. HASICÍ PŘÍSTROJE

Hasicí přístroje jsou vyráběny v závislosti na svém určení v celé řadě modifikací. Liší se nejen obsahem, provedením, ale i velikostí a dělíme je na tři základní skupin na přesnosné, pojízdné a přívěsné.

Podle druhu náplně potom rozeznáváme:

VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE
Jsou vhodné pro hašení pevných organických látek (papír, dřevo, textil.) a použitelné i pro hašení hořlavých kapalin rozpustných ve vodě (alkoholy, ketony). Nesmí se používat na elektrická zařízení pod napětím, alkalické kovy a na látky prudce reagující s vodou. Jejich hasivem je vodní roztok uhličitanu draselného. Tyto přístroje jsou mrazuvzdorné a hasivo je na hořící předmět vytlačováno výstřikovou hadicí. Vodní hasicí přístroj se uvádí do činnosti v normální poloze. Výstřiková hadice umožňuje hašení v libovolném směru. Účinný dostřik je 8-10 m. Jsou označeny například jako W10Hi, V8L, V6L, V9L.

PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
Jsou vhodné pro hašení elektrického zařízení pod napětím, tekutých plynů, tekutých hořlavin, většiny vybavení domácností (dřevo, textilie, papír, knihy, guma) a motorových vozidel. Nesmí se používat na hašení látek jemně rozptýlených ve vzduchu. Jsou také nevhodné k hašení jemné mechaniky a elektroniky. Díky své univerzálnosti jsou pro domácnost nejvhodnější. Rozlišují se u nich prášky pro hašení požárů třídy A,B,C,D a E. Jako hasivo obsahují především tyto druhy prášků:
- BCE na bázi hydrogenuhličitanu sodného - vhodný na písemnosti a elektrická zařízení;
- ABCE na bázi fosforečnanů amonných a síranu amonného - vhodný na dřevo, textilie, gumu a pro motorová vozidla;
- ABCDE na bázi fosforečnanů, síranu amonného s přísadami - universální hasicí prášky, vhodné pro hašení požárů hořlavých látek všech tříd.

Prášky ABCDE kromě toho mají ještě dusivý efekt, velice rychle uhasí plameny, nemají však žádné chladící účinky. Proto se užívají v kombinaci s pěnou, aby se zabránilo zpětným zápalům. Toto hasivo je hnáno tlakem inertního plynu z připojené tlakové láhve do hubice přístroje, z níž tryská ven a nanáší se na hořící materiál spíše jako krycí vrstva. Dostřik činí 3-4 m. Doba činnosti je podle obsahu 10-30 s. Práškové přístroje mají například označení PG6Hi, P6KT, PG6LE, PG2LE, PG1LE.

PĚNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení hořlavých kapalin, nemísících se s vodou (benzín, laky, oleje) a pevných organických látek. Nesmí se používat na elektrické zařízení pod napětím, alkalické kovy a na látky prudce reagující s vodou. Označují se například jako VP-9, PP6Le.

HASICÍ PŘÍSTROJE CO2
Tento typ přístrojů je vhodný pro hašení elektrických zařízení pod napětím, menších množství hořlavých kapalin a v potravinářském průmyslu. Nesmí se používat k hašení sypkých látek a alkalických kovů. Označují se například jako S5, S2,.
Existují i další typy hasicích přístrojů, ale jejích rozšíření není tak běžné.

OZNAČENÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
Hasicí přístroje podléhají režimu značení. Mimo jiné jsou označeny i z hlediska jejich určení pro hašení. Měli bychom proto také vědět, že hořlavé látky dělíme do pěti tříd označených písmeny A,B,C,D a E následovně:
A - pevné hořlavé látky hoří žhnutím nebo plamenem (např.: papír, dřevo, sláma, textil, guma, plasty);
B - hořlavé kapaliny (např. benzin, olej, alkohol, tuky, vosky,…);
C - hořlavé plyny (např. metan, svítiplyn, propan-butan, vodík,…);
D - lehké hořlavé kovy a jejich slitiny (např. hliník, hořčík,…);
E - látky tříd A až D, avšak za přítomnosti elektrického zařízení pod napětím. Tato písmena najdete na štítku hasicího přístroje, proto ho musíme pozorně číst!
Autor: Antonín Suk Datum: 02.12.2002


Sdílet článek
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  

 Související články
Oheň - dobrý sluha, ale zlý pán II.15.12.2002

 Reakce na článek  
Od Téma Datum
Vypsat všechny Přidat komentář


Hledejte slovo nebo slovní spojení v článcích.
Sloupek
Ano, koupil jsem si štětku. Ale pro upřesnění nikoliv osobu, provozující nejstarší řemeslo na světě, ale nástroj, který se používá pro úklid záchodových mís.
Více ...
Reakce
Úsporná domácnost - IV - energie pro vytápění (3 komentáře)

Jak vytvořit a pečovat o interiér alergika (2 komentáře)

Stavba kamenného krbu II. (1 komentář)

Nejčtenější
Reklama

Redakce
 
© 2001- ABC Systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-1038