Domácí dílna spotrebak.cz | pameti.cz | e-komerce.cz | svetnotes.cz  
Domácí dílna
-
spotrebak.cz - Nejlevnější spotřební materiál pro vaši tiskárnu ...

Domácí dílna
Aktuality Recenze Jak na to ? Bazar Diskuze

  Titulní strana

Služby serveru
mezi_menu
  Tipy a triky
mezi_menu
  Odborník radí
mezi_menu
  Katalog firem
mezi_menu
  Kalendář akcí
mezi_menu

O serveru

  Reklama

  Profil

  Kontakt

  Ochrana os. údajůCílem Evropského týdne je snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání Vytisknout...
Aktuality  ->  Seminář

Cílem Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se uskuteční ve dnech 20. – 24. října 2008, je snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání. V rámci této týdenní kampaně, kterou organizuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), proběhnou činnosti, které zdůrazní význam hodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik. Agentura EU-OSHA rovněž vypracovala novou zprávu na téma „Hodnocení rizik“. Jejím záměrem bylo poukázat na praktické možnosti, jak lze řídit a omezovat rizika na pracovišti.Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je součástí kampaně „Zdravé pracoviště“ zaměřené na hodnocení pracovních rizik. Během tohoto týdne budou v celé Evropě v rámci kampaně probíhat stovky akcí a činností. Na konferencích, výstavách, školeních a dalších aktivitách budou spolupracovat velké i malé společnosti. Společným tématem propojujícím všechny tyto akce je zdůraznění významu provádění hodnocení rizik na každém pracovišti.

Ředitel agentury EU-OSHA, říká: „Každé tři a půl minuty v EU někdo zemře v důsledku působení faktorů souvisejících s prací a každé čtyři a půl vteřiny dojde v EU k pracovnímu úrazu, v jehož důsledku dojde k pracovní neschopnosti v délce více než tři pracovních dny. To je nepřijatelné! Potřebujeme změnu a tato změna začíná hodnocením rizik na pracovišti. Musíme dosáhnout toho, aby si zaměstnavatelé, pracovníci, zástupci zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a politici uvědomili, že řádné hodnocení rizik je klíčové pro kvalitní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.”


Podle zprávy Českého statistického úřadu špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko patří i v České republice k hlavním příčinám pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny. V roce 2007 byl nesprávný odhad rizika uveden v 80,5 % případů. Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností bylo zaznamenáno ve zpracovatelském průmyslu (46,6 %), po němž následují obchod, oprava motorových vozidel a výrobků (12,2 %) a stavebnictví (7,9 %). Průzkum ukázal, že v posledním ze zmiňovaných oborů nejčastěji dochází k pracovním úrazům s následkem smrti, a to ve 28,7 % případů. Celkově bylo v roce 2007 statisticky podchyceno 188 smrtelných pracovních úrazů, což je o 36 případů více než v roce 2006.


Úspěch kampaně „Zdravé pracoviště“ a jejího Evropského týdne BOZP je do velké míry podmíněn podporou sítě kontaktních míst agentury EU-OSHA ve 27 členských státech EU a přistupujících zemích. Významnou úlohu hraje i přínos mnoha místních a regionálních iniciativ, které realizují odborové organizace, podniky, nevládní organizace a orgány státní správy. Všechny tyto činnosti dávají jasně najevo, že prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání je v Evropě nejvyšší prioritou.


Nově zveřejněný časopis věnovaný hodnocení rizik je jednou z mnoha iniciativ pro zvyšování informovanosti o významu řádného řízení rizik. Uvádí příklady osvědčených postupů pro zlepšování řízení rizik na pracovišti od ministerstev, organizací zaměstnavatelů a odborářů z celé Evropy.

Autor: -Red- Datum: 02.10.2008


Sdílet článek
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  

 Reakce na článek 1 příspěvek 
Od Téma Datum
VinklářRada ohledně míchačky03.08.2014 07:25
Vypsat všechny Přidat komentář


Hledejte slovo nebo slovní spojení v článcích.
Sloupek
Ano, koupil jsem si štětku. Ale pro upřesnění nikoliv osobu, provozující nejstarší řemeslo na světě, ale nástroj, který se používá pro úklid záchodových mís.
Více ...
Reakce
Úsporná domácnost - IV - energie pro vytápění (3 komentáře)

Jak vytvořit a pečovat o interiér alergika (2 komentáře)

Stavba kamenného krbu II. (1 komentář)

Nejčtenější
Reklama

Redakce
 
© 2001- ABC Systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-1038