Stavba kamenného krbu II.

Antonín Suk, 27. listopadu 2002

V dalším díle našeho seriálu se zaměříme na postup při zhotovení základů kamenného krbu.

Konstrukční prvky kamenného krb

Prvky kamenných krbů mohou být opracovány do nejrůznějších tvarů a velikostí. Základní podmínkou jejich výroby je přesnost a kvalita opracování. Ta je u renomovaných výrobců zaručena kvalitou práce, praxí a potřebným technickým zázemím.

Konstrukční schéma krbu

Příprava stavby

Připravenost
Připraveností stavby se rozumí příprava místa, rozmístění materiálu a nářadí tak, aby byla zabezpečena jejich dostupnost a aby nedocházelo ke zbytečnému zdržování stavby. Důvodem není jen časová náročnost na stavbu, ale především nezbytný požadavek technologie stavby (používání lepidel, tmelů, čištění).

Staveniště
Připraveností staveniště se rozumí jednak uzpůsobení komínu pro stavbu krbu a příprava podkladu, na kterém krb bude stát. Ideálním podkladem je beton. U nových staveb, kde se s krbem počítá již předem, to není problém. Připravit takový podklad však není problémem ani u jiných původních podlah, včetně dřevěných či sypaných. Je-li krb umístěn v patře nebo nad sklepem, musí být zajištěna i odpovídající nosnost. Ta většinou neklade tak extrémní požadavky, aby krb nemohl být umístěn do běžných typů staveb.

Materiál

Materiál v první řadě zahrnuje veškeré stavební prvky krbu. To znamená, že jednotlivé kamenné části jsou nejen předem nařezané a opracované přesně podle projektu, ale připraveny jsou i ty části krbu, které jsou kombinací několika materiálů. Týká se to například překladů obložených řezanými cihlami, částí sestavených z několika druhů kamene, dřevěných obkladů a podobně. Tedy všech prvků, které budou při stavbě použity. Ostatní materiál se připraví v množství a sortimentu, který vyplyne z projektu krbu. Při pečlivé a odborné práci se nepředpokládá, že by špatným řezáním nebo opracováním došlo ke zbytečným ztrátám materiálu.

Nářadí
Stavba krbu dále vyžaduje připravenost nářadí a drobného materiálu. Vzhledem k tomu, že sestavování krbu vyžaduje milimetrovou přesnost, zásadně musí být použita jen přesná měřidla. U drobného materiálu, kromě spojovacích prvků, stojí za zmínku dilatační podložky, bez kterých se neobejdeme. Musí být připraveny v dostatečném sortimentu (tloušťkách) a také množství.

Příprava stavby

Je vhodné usadit soklovou část na sucho (parapetní desky) a ověřit přesnost vyrobených dílů a rovinu stěny i podlahy.
 
Soklová část krbu se postupně obkreslí na podlahu, tím se určí přesná poloha pro usazení prvních soklových desek.
 
Pro přiříznutí nebo přibroušení malých ploch je možné použít karborundový kotouč na kámen a brousky různých hrubostí.


Nejnižší díly krbu se znovu na sucho složí na podlahu dle výkresu a provede se kontrola rozměrů po vykonaných úpravách. Složí se veškeré soklové desky, ověří se rovina podlahy a označí se na podlahu tak, aby byla dodržena pravoúhlost a rovnoběžnost.


Antonín Suk