Stavba kamenného krbu V. - 3. etapa

Antonín Suk, 8. ledna 2003

V této fázi se připojí krbová vložka ke komínovému průduchu. Nejedná se z hlediska pracovního o činnost, kterou by zručný kutil nezvládl. Důležité však je znát použití jednotlivých komponent konstrukce a pečlivost při práci. Jedná se totiž o část stavby, která má zásadní vliv na bezpečnost a funkci celého krbu.

Případné netěsnosti, nedostatečná pevnost nebo nesprávné sesazení mohou ohrozit naši bezpečnost a zdraví. Je například důležité, abychom spoje nýtovali na třech místech a ne jen na dvou. Tím by se mohl spoj díky tepelnému namáhání začít viklat. Po připojení krbové vložky ke krbovému průduchu sestavíme kovovou konstrukci pro montáž sádrokartonové nástavby. Ani v tomto případě nejde o činnost, kterou by zručný kutil nezvládl. Důležitá zde je rovněž přesnost měření. Zejména u prvků, které spojují římsu krbu se stropem. Konstrukce je volena tak, že zaručuje dostatečnou pevnost a mohou na ní být po jejím dokončení umístěny i vhodné dekorace. Porcelánové nebo kovové předměty a podobně.

Zvýšená opatrnost musí být také věnována vrtání římsy. Kámen se nesmí při vrtání vylomit. V této etapě také po dokončení konstrukce vyplníme vnitřní prostory nehořlavou kamennou vatou. Jednotlivé nařezané díly vkládáme do volného prostoru těsně na sebe, až se prostor zaplní. Spoje při tom přelepujeme hliníkovou fólií, aby se zamezilo cirkulaci vzduchu a pohybu i těch nejjemnějších částic. Tím je zabezpečeno, že při provozování krbu tato část nebude zdrojem prachu a nečistot.

Pokud je součástí vložky komínová redukce, před napojením do kamnářského tmelu se nalepí těsnící žáruvzdorná šňůra. Na konec antikorového flexibilního odkouření se připraví těsnící šňůra (cca 3 závity), která se zatěsní kamnářským tmelem. Připravený konec se vsadí do komínové antikorové redukce (po směru kouře) a upevní se alespoň na třech místech antikorovými nýty. Komínová redukce se vsadí do komínového průduchu a důkladně zatěsní opět kamnářským tmelem a těsnící šňůrou. Druhý konec antikorového dokouření se nasadí na komínovou redukci krbové vložky, která se před tím opatří kamnářským tmelem. Po napojení krbové vložky se naměří velikost a naklonění vrchní nástavby, popřípadě se tužkou prokreslí na stěny a strop.


Uchycení kovových profilů (sádrokartonářských) konstrukce se provádí kovovými hmoždinkami (šroubovacími nebo natloukacími). Konstrukce kovových sádrokartonářských profilů se k sobě připevňují samořeznými kovovými šroubky. Do vrchní části kovové konstrukce nad komínový vstup se připraví konstrukce pro uchycení izolace dvojitého stropu. Zadní stěna za krbovou vložkou a vrchní díl krbu se izolují kamennou vatou, opatřenou hliníkovou folií.


Konstrukce dvojitého stropu se osadí izolací. U výkonnějších vložek se falešné stropy namontují dva. Spoje desek se přelepují hliníkovou páskou, aby se zamezilo cirkulaci malých částeček keramické vaty. V této části stavby je krbová vložka připojena na komínový průduch a je zhotovena kovová konstrukce.

Antonín Suk