Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Reštaurovanie starožitností II

Jim, 4. dubna 2002

Druhý diel o reštaurovaní starožitného nábytku vás zoznámi so základnými metódami odstraňovania starých a nevhodných náterov, demontáže a asanácie reštaurovaného nábytku.

Pracovný proces je rozdelený do viacerých etáp:

1. prezretie predmetu:

zisťovanie rozsahu poškodenia a opotrebenia: v tejto etape sa zistí, aká bola pôvodná povrchová úprava, resp. koľko vrstiev a aký druh farby bol použitý na prefarbenie

určenie štýlu a doby vzniku: je dôležité, aby sme dokázali zistiť o aký štýl sa jedná, približné určenie doby vzniku nám pomôže pri nahradení prípadných chýbajúcich súčastí: ich tvar a druh použitého materiálu

materiál, použitý na stavbu nábytku: ak je predmet zafarbený, alebo iným spôsobom bola zakrytá pôvodná povrchová úprava, ostrým predmetom, nožíkom, skrutkovačom, prípadne nám poslúži aj kúsok rozbitého skla, zoškrabeme na kúsku vrstvu po vrstve až sa dostaneme na pôvodný povrch. Takto zistíme, koľkokrát bol predmet premaľovaný, aká bola jeho pôvodná povrchová úprava, aký materiál bol použitý na jeho stavbu.

2. demontáž:

demontujeme kovanie, zámky, pánty dvierok, všetky kovové diely: na to si pripravíme vhodnú nádobu, kde postupne odkladáme demontované súčasti.
Všetky pôvodné, funkčné diely použijeme pri spätnej montáži. Zároveň si spíšeme zoznam všetkých chýbajúcich dielov, ktoré budeme musieť doplniť. Z demontovaných dvierok odmontujeme kovanie a výplň dvierok (sklo, drevená kazeta ap.). Všetky diely si označme, čo nám uľahčí opätovnú montáž.

keď sú lepené spoje uvoľnené, tieto rozoberieme. Nesnažme sa lepené spoje uvoľňovať násilím, ak ho neuvoľníme jemným poklepaním kladivom, pomôžeme si pokvapkaním lepeného miesta denaturovaným liehom, alebo vodou. Po niekoľkých minútach lepený spoj ľahko uvoľníme. Ak však lepený spoj drží pevne, nerozoberajme ho.

3. odstránenie nevhodných náterov:

v tejto etape sa musíme rozhodnúť, či odstránime všetky vrstvy na dreve, alebo sa budeme snažiť zachovať pôvodný náter povrchu. Na niektorých kusoch, napr. sedliackeho nábytku z ihličnatého dreva, bola použitá technika napodobenia dreva, tzv. fládrovanie, na ktorú boli použité kazeínové farby na báze mlieka. Kedysi sa, pri slávnostných príležitostiach, predmet obnovil novým náterom, z toho dôvodu sa môže na predmete nachádzať viac vrstiev fládru, prípadne farieb alebo ornamentov. V jednotlivých regiónoch sa sedliacky nábytok ozdoboval rôznymi maliarskymi technikami a motívmi, ktoré je vhodné zachovať, resp. obnoviť.


V rozhodovaní, či zachovať pôvodný povrch alebo odstrániť povrchovú úpravu až na holé drevo je treba postupovať s citom. Niekedy totiž môžeme urobiť viac škôd ako osohu. Na nasledujúcich obrázkoch vidieť trojzásuvkovú komodu v pôvodnom stave a po nevhodnom zreštaurovaní a odstránení pôvodnej povrchovej úpravy ( z hľadiska zachovania autenticity).

Komoda je zreštaurovaná, po technickej stránke dokonale, sú opravené a funkčné všetky pohyblivé diely (zásuvky, zámky), avšak pôvodný náter by bolo bývalo vhodné zachovať a obnoviť. Taktiež kovanie na zásuvkách bolo nahradené "modernými napodobeninami" klasických kovaní, ktoré celkový dojem značne rušia. Zachovanie pôvodného vzhľadu a kovaní by bolo bývalo z estetického hľadiska najvhodnejším riešením.

Nevhodný náter odstránime z povrchu reštaurovaného predmetu mechanicky alebo pomocou chemických rozpúšťadiel.

Mechanicky sa odstraňujú tenké nátery, v jednej alebo dvoch vrstvách, prípadne nátery, ktoré slabo držia na povrchu v dôsledku nesprávneho skladovania, resp. na náter bola použitá nevhodná farba alebo lak.

Jedným zo základných nástrojov je "citling" alebo "ciling" (obr; z nem. Ziehklinge; čes. obtahovadlo), ktorý by nemal chýbať v žiadnej dielni. Je to kúsok ocele, rôznych rozmerov, ktorého hrany sú zabrúsené do pravého uhla. Hrany sa brúsia vždy ručne na brúsnom kameni tak, že citling sa priloží kolmo na namočený brúsny kameň a miernym tlakom ním pohybujeme po celej ploche kameňa. Potom sa citling položí plochou na kameň a niekoľkokrát ním sa prejde po ploche brúsneho kameňa. Tento postup sa opakuje dovtedy, kým hrany nie sú dokonale ostré a odstránili sme tzv. "ihlu".

Citling sa dá kúpiť v predajniach so železiarskymi potrebami, ale môže sa vyrobiť vlastnoručne z vhodného kúsku ocele, napr. zo starého pílového listu jednoručnej píly, zabrúsením na kotúčovej brúske, následne pilníkom na kov do potrebného tvaru. Ostrie nabrúsime na brúsnom kameni. Aby sme sa dostali aj do najneprístupnejších miest, dá sa použiť aj malý skrutkovač alebo oceľová ihla.


V krajnom prípade sa môže použiť aj kúsok skla, pritom pracujeme v ochranných, kožených rukaviciach! Citling chytíme oboma rukami, mierne prehneme a tlačíme smerom od seba, prípadne opačným prehnutím, smerom k sebe. Držíme ho tak, ako vidieť na obrázku.

Ak je na povrchu niekoľko vrstiev olejovej farby, odstránime ich pomocou pištole na horúci vzduch tak, že začneme v rohu, nahrievame dovtedy, kým sa farba nezvlní a špachtľou odstránime uvoľnenú farbu. Špachtľa nesmie byť ostrá, pretože sa pri pohybe môže zarezať do dreva. Pracovnú hranu špachtle zabrúsime na brúske. Pri troške rutiny sa podarí odstránenie celého pásu farby súčasným tlačením špachtle a nahrievaním povrchu pištoľou. Na miesta, kde sa nepodarilo odstrániť farbu sa vrátime, nahrejeme povrch a znova odstránime špachtľou. Pri opaľovaní venujeme pozornosť najmä tomu, aby sa neohrieval povrch príliš dlho na jednom mieste, pripálením vznikne hnedo-čierny fľak, ktorý sa potom ťažko opravuje.

!!!Pištoľou pohybujte miernym pohybom zápästia zo strany na stranu, tesne pred špachtľou. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, prípadne vonku, pri nahrievaní farieb vznikajú zdraviu škodlivé plyny!!!


Chemických rozpúšťadiel existuje veľké množstvo, postačí však niekoľko druhov, voľne dostupných v predajnej sieti. V závislosti od toho, aké hrubé vrstvy budeme odstraňovať alebo sa budeme snažiť zachovať pôvodnú povrchovú úpravu, vystačíme v domácej dielni s denaturovaným liehom, čpavkovou vodou, čistým alkoholom (alebo konzumným liehom), riedidlami na olejové, fermežové a nitrocelulózové farby a laky, terpentínovým olejom, technickým benzínom a lúhom sodným.

Lúhovanie je najagresívnejší spôsob odstránenia náterov. Účinnou látkou je lúh sodný (hydroxid sodný; NaOH), dostať ho v drogériách a v obchodoch s farbami vo forme kryštálikov. Roztok si pripravíme tak, že do 10 objemových dielov vody pridáme 2-3 objemové diely hydroxidu sodného. Hydroxid sodný sypeme do vody, nikdy nie naopak. Pri rozpúšťaní hydroxidu vzniká vysoká teplota, roztok pení a preto rozpúšťame vo vhodne veľkej nádobe, najlepšie smaltovanej. Na prípravu roztoku nie sú vhodné sklenené (nebezpečenstvo prasknutia v dôsledku vysokých teplôt) a kovové nádoby (reakcia roztoku hydroxidu sodného s kovom, čo môže mať za následok sfarbenie dreva). Roztok nanášame na povrch predmetu štetcom alebo kefou s umelými, silonovými štetinami (štetec z prírodných štetín sa pôsobením lúhu rozpadne) a necháme pôsobiť 10 až 15 minút. Predtým si pripravíme vhodnú nádobu, v ktorej budeme predmet lúhovať (stará vaňa, kaďa, väčšia umelohmotná nádoba), vedro s vodou a vhodnou silonovou kefou, namočenou vo vode, kartáčujeme povrch dovtedy, kým nezačne peniť, pričom sledujeme, či pôsobenie lúhu bolo dostatočne dlhé a uvoľnilo všetky vrstvy farieb.

Nakoniec opláchneme celý povrch prúdom vody. Roztok lúhu odstráni všetky nátery bez rozdielu, dokonca pri dlhšom pôsobení zapríčiní tzv. "rozstrapkanie" dreva a preto ho treba neutralizovať. Na neutralizovanie použijeme kyselinu šťaveľovú (acidum axalicum), ktorá má aj tú vlastnosť, že bieli drevo a odmasťuje ho. Pretože ju nedostať voľne v predaji, na neutralizovanie postačí aj kuchynský ocot, ktorým povrch natrieme, necháme niekoľko minút pôsobiť a opláchneme prúdom čistej vody. Lúhovaný predmet nakoniec vytrieme do sucha a necháme vysušiť.

Lúhovať je potrebné aj predmety, ktoré sme opaľovali pištoľou na horúci vzduch, pretože na povrchu zostali tie zložky olejových, fermežových a syntetických farieb, ktorých funkcia je, aby farba držala na povrchu. Tieto zložky sú vsaté do povrchu a pôsobením lúhu ich odstránime. Lúhovaním zároveň ničíme drevokazný hmyz, prípadne drevokazné huby.

!!!Nesušte predmet na priamom slnku, ani v blízkosti vykurovacích telies, pretože náhlym vysušením by mohol zmeniť tvar alebo popraskať. Vhodným miestom je suchá, dobre vetraná miestnosť, kde sa predmet vysuší približne za 2 až 3 dni!!!

Odstraňovanie náterov lúhovaním použijeme len vtedy, ak chceme odstrániť všetky nátery na holé drevo. Nie je vhodný na odstránenie nevhodných náterov z dyhovaných predmetov, pretože lúh rozpúšťa aj glej a lepidlá. Niektoré druhy dreva (dub, orech) menia farbu, môžu dostať sivý až sivozelený nádych.

!!!Dodržujte pri práci s lúhom a kyselinami prísne bezpečnostné opatrenia! Pracujte vo vhodnom oblečení, s rukavicami, odolnými voči lúhom a kyselinám, odev si chráňte vhodnou zásterou, tvár štítom z plexiskla!!!

Roztok liehu a čpavkovej vody: tento spôsob odstraňovania náterov je vhodný najmä na nábytok s dyhou, prípadne z masívneho dreva, obzvlášť na bohato vyrezávané časti. Použijeme ho tam, kde treba z povrchu odstrániť lak, náter farbou alebo vosk až na samotný povrch dyhy. Roztok si pripravíme zmiešaním 1/2 dielu denaturovaného liehu a 1/2 dielu 24%-nej čpavkovej vody. Povrch predmetu natierame štetcom alebo ho ponoríme do roztoku resp. do roztoku vo väčšej nádobe, nasypeme piliny a necháme dobre presiaknuť. Nasiaknuté piliny nanášame na povrch špachtľou, rovnomerne rozdelíme po celom povrchu a zakryjeme igelitom. Necháme pôsobiť 15-30 minúť, piliny odstránime a kefou, namočenou v čistej vode odstraňujeme postupne nevhodný náter. Kefu často vypierame v čistej vode v pripravenom vedre. Nakoniec predmet opláchneme prúdom vody, vytrieme do sucha a necháme vysušiť. Menšie predmety vložíme priamo do vedra z umelej hmoty s nasiaknutými pilinami. Na demontované stĺpiky a nohy nábytku použijeme kus odkvapovej ríny (okapu), do ktorej vložíme fóliu, nasypeme nasiaknuté piliny, vložíme predmet, zakryjeme úplne pilinami a ďalej postupujeme horeuvedeným spôsobom.

Rozpúšťacia schopnosť roztoku oproti lúhu je menšia, postup opakujeme dovtedy, kým neodstránime všetky zbytky nevhodného náteru. Ak zostali zbytky nevhodného náteru v zárezoch, priehlbinách a prasklinách nevlhčime predmet zbytočne ďalej ale použijeme mechanický spôsob, vhodným nástrojom. Účinnosť roztoku klesá vyparovaním liehu, nasiaknuté piliny použijeme približne dvakrát, preto si pripravíme vždy toľko roztoku, koľko spracujeme približne v priebehu polhodiny.

!!!Pracujte v ochranných rukaviciach, čpavok dráždi sliznicu, preto pracujeme v dobre vetranej miestnosti, prípadne vonku!!!

Riedidlami na olejové, fermežové a nitrocelulózové farby a laky pracujeme vtedy, keď sa podarilo zistiť, aký druh náteru bol použitý a ktorým druhom riedidla sa dá sňať. Na malom kúsku plochy vyskúšame, ktoré riedidlo je vhodné na odstránenie náteru a ako dlho ho treba nechať pôsobiť. Povrch predmetu sa potom navlhčí štetcom, riedidlo sa nechá pôsobiť a kefou s tvrdými štetinami odstraňujeme zbytky náteru. Hustú kašu, ktorá sa vytvorila na povrchu, zmyjeme handrou, namočenou v riedidle. Handru často prekladáme a pracujeme vždy čistou plochou. Postup opakujeme až do úplného odstránenia nevhodného náteru; nakoniec predmet očistíme čistou handrou, namočenou v riedidle a necháme dokonale vysušiť.

Technický benzín je najvhodnejší na snímanie voskových náterov a bežné čistenie drevených a kovových povrchov od nečistôt.

Terpentínový olej je vhodné rozpúšťadlo väčšiny olejových, fermežových a voskových náterov, ktoré rozpúšťa pomerne rýchlo a účinne. Dobre poslúži aj na čistenie zaschnutých štetcov. Používa sa najmä na riedenie náterov, ktoré použijeme pri konečných prácach procesu reštaurovania.
!!!Pri práci s riedidlami a ostatnými rozpúšťadlami dodržujte bezpečnostné opatrenia, uvedené na obale výrobku!!!

4. asanácia reštaurovaného nábytku

Po odstránení nevhodných náterov z povrchu je nevyhnutné ošetriť reštaurovaný kus insekticídnym, prípadne fungicídnym prípravkom. Vhodné prostredie na rozmnožovanie drevokazného hmyzu a húb je neošetrené drevo v priestoroch s relatívne vysokou vlhkosťou vzduchu. Insekticídy - prípravky proti drevokaznému hmyzu, používame na ochranu dreva proti škodcom, ktorí sa vyskytujú v našich klimatických šírkach najčastejšie, a to červotočom, tesárikom, osičke; fungicídy proti drevokazným hubám a pliesňam. Roztoky prípravkov aplikujeme náterom alebo injektážou pri dyhovanom nábytku, ponorením predmetu do roztoku alebo napúšťaním a infúziou pri nábytku z masívneho dreva, kde by mal preniknúť do celej hĺbky dreva. Po aplikácii roztoku treba drevo znova dôkladne vysušiť pred ďalším opracovaním.

!!!Pri práci s uvedenými roztokmi dodržujte bezpečnostné opatrenia, uvedené na obale výrobku!!!

Existuje mnoho iných spôsobov odstraňovania škodcov, väčšina je však buď finančne, technicky alebo z hľadiska ochrany zdravia a nebezpečnosti pre domáceho majstra nedostupná. Takýmito spôsobmi sú napríklad ožarovanie, zaplynovanie v hermetických komorách alebo impregnácia prípravkov pod tlakom (používané často napr. pri impregnácii telefónnych stĺpov). V poslednej dobe sa úspešne používa tepelný proces, počas ktorého je do hermetickej komory vháňaný horúci vzduch a zároveň presne regulovaná vlhkosť vzduchu, kým nedosiahne stanovenú teplotu, pri ktorej nie je drevokazný hmyz a všetky jeho vývojové štádia schopné ďalšieho života. Vo "vykúrenej" komore sa nábytok nechá po určitú dobu a postom sa postupne vzduch ochladzuje. Týmto spôsobom je možné asanovať aj nábytok reštaurovaný, dokonca aj so šelakovou povrchovou úpravou, obrazy i čalúnený nábytok bez toho, aby sa poškodil.


Copyright © 2001 Domácí dílna