Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Nezbytné formality k zahájení stavby rodinného domku II.

Miroslav Loup, 1. prosince 2002

V druhé části tohoto seriálu se opět podíváme, jaké důležité dokumenty si musíme opatřit ještě předtím, než se půstíme do stavby rodinného domku.

Pro vlastní projektování rodinného domu je nutné zadat zpracovateli projektové dokumentace jasné požadavky a pravidla. První, co by měl zákazník vždy uvádět, je účel budoucího domu, zda-li bude sloužit pouze k bydlení nebo současně k bydlení i podnikání. Druhým závažným a rozhodujícím faktorem je množství finančních prostředků, které hodlá zákazník do novostavby investovat, čím určí i velikost fantazie projektanta. Nutné je také uvědomění si již méně závažných okolností. Zákazník si musí uvědomit, kolik osob bude dům užívat, jaké má rodinné zvyklosti, co se týče bydlení – zda-li tráví převážnou část pobytu v kuchyni, obývacím pokoji; jaké jsou nároky jednotlivých členů rodiny a v neposlední řadě, jaká je perspektiva užívání domu. Je dobré se o těchto závažných otázkách poradit s někým, kdo této oblasti rozumí a nejlépe je v daném oboru autorizována. Seznam takových lidí lze získat na kterékoliv komoře ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Všechny následné navržené materiály a způsoby musí odpovídat platným nebo doporučeným ČSN.

Tyto doklady jsou nutné pro kolaudační řízení. Jelikož v dnešní době je na trhu nespočet výrobků a materiálů shodných vlastností a technických parametrů, je nutné dbát na ekonomickou stránku, tedy porovnat cenové hladiny u více stejných nebo podobných výrobků či materiálů. Není totiž problém narazit na projektanta, který pobírá provize od dovozce právě toho nejdražšího zdiva a než si to člověk uvědomí, má to již zanesené v projektu.

Celé toto podrobné přípravné snažení musí vést k zajištění pravomocného stavebního povolení na rodinný dům. Od projektanta musíte získat zpracovanou prováděcí dokumentaci. Jedná se o cílový soupis určující veškeré detaily a materiály bez jakýchkoli pochybností. Nikdy by zákazník neměl dopustit, aby projektant zpracoval dokumentaci pouze pro stavební řízení, protož takto zpracovanou dokumentaci sice dobře použije pro stavební řízení, ale již velmi špatně či vůbec pro vlastní realizaci stavby a tím se ocitne opět na začátku. Vždy by měl zákazník trvat na zpracování dokumentace pro stavební řízení v úrovni prováděcí dokumentace. Pouze taková je velmi přesným podkladem pro propočítání rozpočtu dané stavby, který je nezbytně nutný pro detailní ocenění a označení záměru a pokud stavbu nakonec svěříte do rukou profesionální stavební firmy, tak tato dokumentace rovněž slouží jako podklad pro kontrolu průběhu stavby.

Pokud si zákazník odbude toto velmi zdlouhavé a puntičkářské vyřizování vlastní stavby „na papíře“, může se směle pustit do nákupu materiálu, kopání základů a do vlastní stavby rodinného domku.

Copyright © 2001 Domácí dílna