Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Založení zelinářské zahrady, část IX.

-dk-, 7. září 2004

V dnešním pokračování seriálu textů z knihy Vaňkův zahradnický rádce se dozvíme, jak důležitá je kvalitní zalivka pro pěstované rostliny.

Zalévání a další očetřování zeleniny

Ze zkušenosti jest známo, že zelenina na trzích prodávaná bývá různé jemnosti, jakosti a chuti. Pátrali-li bychom po příčině toho, došli bychom k přesvědčení, že zelenina jemnější a chutnější jest původu ze zahrad zelinářských, kde byla po celou dobu svého vývoje vydatně zalévána, kdežto ona méně jemná pochází z polí, kde ji jen občas zalil Bůh. Tedy zálivka má veliký význam pro pěstování zeleniny a čím vydatněji zeleniny zaléváme, tím jsou chutnější a jemnější, tím lépe také a rychleji se vyvinují, lépe vzdorují povětrnostním vlivům, chorobám a škůdcům a dávají větší výnos či sklizeň. Jest tedy v zájmu našem, abychom zeleniny vždy, jeví-li se toho potřeba, vydatně zalévali.

Jenže zálivka provádí se obyčejně ledabyle, povrchně, nedokonale. Pak ovšem nemůže sklizeň ani jakost zelenin vyhovovati našim požadavkům a přáním. Zálivka musí býti vždy vydatná, tak aby rostliny byly stále potřebnou vláhou zásobeny. Tedy ne povrchně, ale hluboko do půdy má vláha zasáhnouti. Mimo to má býti voda pro zalévání zelenin měkká, tedy z řek, rybníků nebo dešťová, kterou můžeme si někdy zachycovati. Není-li vody takové a musíme-li se spokojiti s vodou tvrdou, studenou, tak doporučuje se ji čerpati do kádí a sudů do zásoby, vystavovati ji na den účinkům vzduchu a slunečního tepla, které ji činí způsobilejší pro zálivku. Tuto jest prováděti vždy lépe navečer, po západu slunce, nebo zase záhy ráno, než slunko vyjde, aby voda půdu mohla dostatečně napojiti.

Povrchní, třeba každodenně, snad i dvakrát prováděná zálivka, která by snad pouze zkropila listy, nemá ceny. Lépe jest záhon zalíti jednou za dva dny, ale vydatně. Nepostačuje spokojovati se i slabými dešti - i po těchto měli bychom se chopiti konví nebo hadice a zeleniny ještě jednou zalíti. Zvláště s počátku, dokud jsou rostliny ještě malé a nemohou málo listy povrch půdy krýti a zabrániti vysýchání půdy. Nutno si uvědomiti, že zálivka sama o sobě rostliny nevyživuje, ale v zemi rozpouští živiny a činí je kořínkům lehčeji přijatelnými. V roztoku stoupají živiny do nadzemních částí, aby zde ukládaly se v částech, kde je jich zapotřebí, načež voda, jako přítěž opět listy se vypařuje, aby dalším roztokům uvolňovala přístup. Čím více je tudíž vláhy v zemi, tím více živin do rostlin stoupá, tím rychleji se vyvinují. Čím více vodou šetříme, tím sami sobě škodíme, protože vývin zelenin se zpomaluje.

Mimo zálivky jest velice nutná také okopávka půdy, jejího povrchu. Okopávka nemusí býti prováděna hluboko, postačuje i mělká, za to ale častější, jakmile povrch země se ulehne. O okopávce právem se tvrdí, že jí z polovice uhražujeme hnojení. Okopávka má několikerý důležitý význam. Jednak umožňuje snadnější vsakování zálivkové vody do hlubších vrstev, ke kořínkům, takže mohou přijímati více živin z půdy, také ale přerušujeme okopávkou kapilaritu půdy a tudíž vypařování vody. Umožňujeme vnikání vzduchu ke kořínkům, okysličování živin v zemi a uzpůsobování jich k výživě rostlin.

Bývá zvykem ku podpoření vývinu zelenin tyto v době jejich vzrůstu přihnojovati tekutými hnojivy, jako zředěnou močůvkou a pod. Není to správné. Snad je povzbudíme k většímu a rychlejšímu vývinu, ale přece nedocilujeme takto účelu celého. Naopak. Zeleniny se takto zchoulostivují, přijímají snadno nepříjemné vůně a příchuti hnojiv, stávají se méně trvanlivými přes zimu. Hnojiva rostlinám potřebná jest lépe dodávati do půdy na podzim nebo v zimě, aby se mohla dobře rozložiti a působiti.

Pokračování příště...

Zdroj: Vaněk Jindřich: Vaňkův zahradnický rádce. Praha, Čsl. semenářské závody Jindřich Vaněk 1929.

Copyright © 2001 Domácí dílna