Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Pěstování jednotlivých druhů zelenin: Kokoška

David Kozák, 9. listopadu 2004

Dalším druhem zeleniny, který si představíme prostřednictvím textu Jindřicha Vaňka, majitele prvorepublikových semenářských závodů v Praze, je Kokoška.

Kokoška. Klíčivost semene této zeleniny netrvá dlouho a doporučuje se proto prováděti výsev záhy po uzrání semene, ke konci srpna až na začátku září. Nejlépe prospívá jí půda písčitá, ale výživná, leč ne čerstvě pohnojená. Vysévá se do řádků asi 15 cm od sebe vzdálených, nepříliš hustě, také lépe mělce než hluboko. Rostliny mají od sebe státi 5-7 cm. V červnu-červenci bývají řízky vyzrálé, což poznáváme na žloutnutí a usýchání listů. Tehdy nastává sklizeň, ač jest lépe provésti tuto až v září, protože nabývají pak lepší chuti. Ukládají se ve sklepě v suchém písku.

Copyright © 2001 Domácí dílna